Balielunches '22 - '23

Waarde Confraters,


Ook dit gerechtelijke jaar kan U rekenen op de Conferentie van de Jonge Balie Oudenaarde voor de organisatie van diverse balielunches, waarbij een gastspreker wordt uitgenodigd om een uiteenzetting te verzorgen in het kader van de permanente vorming. Dit alles in de gezellige setting van een lunch op diverse locaties in het gerechtelijke arrondissement.


De locatie voor dit jaar voor alle balielunches is Restaurant Paul de Pierre

Nederholbeekstraat 135, 9680 Maarkedal


Wij hopen U alvast, zoals steeds, in grote getale te mogen verwelkomen.


Met vriendelijke groeten, 


Het bestuur.PROGRAMMA


  • Maandag 14 november 2022: 'Hoe de rechtspraak de grenzen van het omgevingsrecht aftast' – prof. dr. Geert Van Hoorick, hoogleraar in de vakgebieden bestuursrecht en milieurecht aan de UGent


  • Maandag *: *


  • Maandag 6 maart 2023: 'Actualia in het personen- en familierecht' - mevr. Hendrina Gevaert, rechter in de familierechtbank te Oudenaarde


  • Maandag 24 april 2023: 'Bijstand bij het verhoor van kwetsbare verdachten' – Mr. Christiaan Clement, advocaat aan de balie Antwerpen


  • Maandag 22 mei 2023: 'Nieuw verbintenissenrecht: capita selecta' - Mr. Ignace Claeys, advocaat aan de balie Brussel en professor verbintenissenrecht en European contract law aan de UGent

Jullie worden stipt om 11u45 verwacht om op 12u te kunnen aanvangen met de uiteenzetting van de gastspreker. De aanwezigheidslijst zal niet meer kunnen worden ingevuld een kwartier na de start van de uiteenzetting.


We verwijzen graag naar de richtlijnen van de OVB inzake de toekenning van de punten permanente vorming.


De 10 juridische punten worden aangevraagd bij de OVB.